Bullet-proof: nieuw programma om kinderen te leren omgaan met pesten, pesters en cyberbullying

Als ouder doen we grote inspanningen om ons kind voor te bereiden op het leven. En hoewel sociale interactie, opleiding en cultuur een sterke basis vormen voor het succes van ons kind, kunnen deze kwaliteiten teniet gedaan worden zonder een sterke fundering; namelijk zelfvertrouwen.

We helpen kinderen intimidatie, sociale druk en fysieke bedreigingen herkennen, zodat ze gepast kunnen reageren en hun zelfvertrouwen kan groeien.

Pesten op school

Feiten en misvattingen over pesten. Wat staat er echt op het spel?

De meeste ouders geloven dat zelfverdediging een fysieke reactie is op een fysieke aanval. Dat door een kind te leren trappen en stoten ze voldoende uitgerust zijn om de uitdaging tegen pestgedrag aan te pakken. De werkelijke uitdaging van pesten is hierbij vaak over het hoofd gezien; het psychologische en emotionele trauma bij het kind wanneer ze slachtoffer worden. 

Door uw kind Bullet-proof te maken, geef je hen de mentale, emotionele en fysieke veerkracht om hun eigenwaarde te verdedigen. Het Taktikal Fitness Bullet-proof programma vergroot het zelfvertrouwen van uw kind door middel van een uitgebreid zelfverdedigingsprogramma.

"Een probleem dat goed begrepen is, is voor de helft opgelost"

Eén op vijf kinderen melden dat ze worden gepest, vooral in de groep van 11-12 jarigen. Eén kind op 8 meldt dat ze slachtoffer zijn van cyberpesten volgens een onderzoek van HBSC. De meest gerapporteerde redenen om gepest te worden zijn uiterlijk, etniciteit, geslacht, religie, handicap en seksuele geaardheid. Het gevaar van pesten is niet de fysieke confrontatie, blauwe plekken en schrammen van een gevecht genezen snel, maar langdurige pesterijen ondermijnen het zelfvertrouwen van het kind, vooral tijdens de meest kwetsbare periode in hun ontwikkeling. Het veroorzaakt depressie, en schaadt de relatie met hun dierbaren.

zelfvertrouwen kinderen

Waarom is Bulletproof het beste programma voor kinderen?

Bulletproof is het meest uitgebreide zelfverdedigingssysteem voor kinderen. Wij leren uw kind kracht te krijgen dankzij mentale en fysieke zelfverdedigingsmaatregels te integreren in een samenhangend programma. Na afloop heeft uw kind niet enkel het zelfvertrouwen om zichzelf te verdedigen, maar kan hij/zij ook leeftijdsgenoten helpen en kracht geven. Hiervoor hanteren we een drievoudige aanpak, zoals de tanden van de Trident:

Situationeel bewustzijn: pesten begint zelden met een enkel incident. Het start vaak als subtiele intimidatie die vermomd kan worden als 'een grapje maken'. Dit is ook niet altijd duidelijk voor zowel leerkrachten als ouders. In ons programma leren we uw kind onderscheid te maken tussen sociaal spel en subtiele intimidatie, zodat ze precies weten wanneer en hoe ze moeten reageren vooraleer het probleem escaleert. 

Onwankelbaar zelfvertrouwen: een zelfverzekerd kind is een evenwichtig kind. Ze worden bewonderd door hun vrienden, familie, en ze halen het beste in de mensen om hun heen naar boven. Pestkoppen zoeken vaak 'gemakkelijke' doelwitten. Diegenen die niet genoeg zelfvertrouwen hebben om te reageren. Ons programma bevordert het zelfvertrouwen van uw kind door Taktikal Fitness principes te onderwijzen die fysieke, verbale en emotionele intimidatie overwinnen. Door een ondersteunende trainingsomgeving te bieden, helpen we hen hun uitdagingen aan te gaan en voorzien we hen van reacties op veelvoorkomende pesterijsituaties. Uw kind kan dan het vertrouwen hebben om te genieten van het dagelijkse leven en zich vrij te ontwikkelen.

Totale verantwoordelijkheid: Ons leerplan omvat lessen in karakterontwikkeling die de nadruk leggen op verantwoordelijkheid, respect en discipline gedurende de cursus. We leren studenten de 5 regels van betrokkenheid om ervoor te zorgen dat ze zelf geen pestkoppen worden.

De vijf regels van betrokkenheid zijn:

  • Vermijd steeds het gevecht
  • Verdedig jezelf als je fysiek wordt aangevallen
  • Als je verbaal wordt aangevallen, volg dan het drie stappenplan volgens het PGA principe (praten, grenzen stellen, aanpakken)
  • Sla of trap de pestkop niet, neem de controle over en onderhandel
  • Bij het toepassen van klemmen gebruik je minimale kracht en onderhandel je.

 Kinderen passen toe wat ze leren. Als het kind leert om te trappen en te slaan om zichzelf te verdedigen kunnen ze echter aarzelen om dit te doen omdat:

1. Ze geen problemen willen veroorzaken

2. Het kan leiden tot verwondingen bij henzelf of anderen.

De Taktikal Fitness Bullet Proof benadering is krachtig omdat uw kind de kracht heeft om de meeste situaties te de-escaleren met verbale verdedigingssport en indien nodig geweldloze zelfverdedigingstechnieken toe te passen om zichzelf te verdedigen.

Kenmerken van het Taktikal Fitness Bullet Proof programma:

Training in verbale assertiviteit: door rollenspelen leren we uw kind de gepaste verbale reacties op de veelvoorkomende situaties die ze kunnen tegenkomen. Ze zullen in staat zijn om verbaal te reageren met vastberadenheid.

Geweldloze zelfverdedigingstechnieken: uw kind leert hun persoonlijke grenzen (mentaal, emotioneel en fysiek) te identificeren en te vestigen zodat ze met zekerheid kunnen handelen als de pestkop over de grens gaat. Ze leren zorgvuldig gecureerde technieken die geen fysiek geweld tegen de pestkop vereisen. In plaats daarvan leren ze de pestkop te neutraliseren en te onderhandelen om de situatie te de-escaleren.

Training in karakterontwikkeling: door de relatie die wij opbouwen met uw kind tijdens de training, hebben we de gelegenheid om hen waarden bij te brengen die van hen zelfverzekerde individuen maken: verantwoordelijkheid, gezondheid, respect, manieren en zorgzaamheid. We integreren deze onderwerpen in onze lessen en stimuleren het kind om ze in hun dagelijks leven op te nemen.


Na voltooiing van elk hoofdstuk verdient uw kind een Taktikal Fitness badge. Zodra ze alle badges verzamelt hebben komen ze in aanmerken voor de Taktikal Fitness Bullet-Proof pin. Onze lessen zijn beschikbaar in groepslessen en via privé training.

De Bullet proof groepslessen starten in November te Zandhoven in de Basisschool op de Amelbergastraat (ingang schriekstraat. Let op: gezien de aard van de lessen en elk kind een goede opvolging te kunnen geven zijn de plaatsen beperkt. Volzet is volzet dus tijdig inschrijven!Hulpmiddelen voor ouders

U kan de ontwikkeling van uw kind versnellen door hen niet alleen aan te moedigen om deel te nemen aan de lessen, maar ook door de principes van Bullet Proof thuis te oefenen met uw kind, vrienden en famillie. Onze hulpmiddelen bieden u de tools om te leren wat we uw kind leren met onderwerpen zoals:

Ouder voorbereiding: waar we u de verschillende oefeningen en technieken leren die uw kind in de les doet.
Regels van Betrokkenheid: Herhaling van de verantwoordelijkheden die gepaard gaan met de kracht van Bullet Proof, zodat je je kinderen van coachen en helpen voorkomen dat ze zelf pestkoppen worden.
Junior combatives: leer de geweldloze technieken met uw kind. Help hen thuis te oefenen of leer ze zelf.
Veilig kind: Rust uw kind uit tegens ontvoerders, drugs met deze 6 krachtige mini-cursussen: schoolveiligheid, streetsmart, huisregels, gevaren van het internet, noodontsnappingen en drugsverdediging.

Bullet Proof is het meest uitgebreide anti pest programma in België voor kinderen van 7 jaar tot 16 jaar oud. 
Een reactie posten

gecertificeerd personal trainer nasm certified pt Pnoe metabolic testing metabolische sport test logo
Copyright © Taktikal Fitness - Home of the warrior athlete.