TF PST - Ofwel hoe goed is jouw conditie volgens onze Taktikal Fitness test

1. Wat is TF PST

TF PST of Taktikal Fitness Physical Screening Test is een test die als richtlijn gebruikt kan worden en waaraan je jouw conditie kan vergelijken. De test bestaat uit een aantal onderdelen die wij onontbeerlijk vinden voor een getrainde athleet en bestaan uit een aantal zaken die kracht, uithouding, techniek en doorzettingsvermogen testen. Wanneer je slaagt voor deze test kan je er vrij zeker van zijn dat je voor elke fysieke proef voor het leger, politie, brandweer,... zou kunnen slagen.

Taktikal Fitness PST test

2. TF PST

Note: Medische voorwaarden - vooraleer de TF PST uit te te voeren moet je een bewijs hebben dat je medisch geschikt bent om deze testen te doen. Deze kan je bij je geneesheer verkrijgen.

- Push ups: minstens 70 op 2 minuten tijd. (volledige range of motion)
- Pull ups: minstens 10 op 2 minuten tijd. (zonder dat de voeten de grond aanraken)
- Curl ups: minstens 60 op 2 minuten tijd.
- 6km lopen: op maximum 30 minuten tijd.
 -1km zwemmen: op maximum 25 minuten tijd (schoolslag of crawl)

Let op: dit is de minimum om te kunnen slagen. Wanneer je deze test uitvoert ga je steeds voor zo veel mogelijk herhalingen of een zo kort mogelijke tijd. Dit is de mindset van Taktikal Fitness, wij gaan niet om deze test te overleven, we gaan om deze zo goed mogelijk uit te voeren.

3. Event standards & test procedures

Push ups

Push ups zullen bijgehouden worden door een coach. Wanneer een push up niet de correcte vorm heeft zal deze niet bij het totaal geteld worden.  De push ups zullen uitgevoerd worden op een stabiele oppervlakte of Judo mat.

Push ups voor de TF PST test worden als volgt uitgevoerd:
(a) De kandidaat begint in a front-leaning rest (pomphouding) met de palmen van de handen recht onder of een klein beetje breder dan de schouder. Voeten raken elkaar.

(b) De rug, billen en benen zijn recht van hoofd tot enkels en blijven recht gedurende de hele test. De tenen en palmen van de handen blijven in contact met de grond. De voeten raken geen muur of andere verticale steun aan.

(c) De coach zal de start aankondigen en zal om de 15 seconden interval de tijd aankondigen tot de 2 minuten voorbij zijn.

(d) De kandidaat zal zakken tot de armen in een hoek van 90° geplooid zijn en de bovenarmen evenwijdig met de grond zijn.

(e) De kandidaat zal terug in de pomphouding positie komen met beide armen gestrekt.

(f) De kandidaat mag enkel rusten in de pomphouding positie met beiden palmen en voeten aan de grond en lichaam in gestrekte positie.

Er zullen zoveel mogelijk push ups in 2 minuten gebeuren en de telling zal bijgehouden worden bij door de partner. Incorrecte push ups worden niet geteld. Kandidaten krijgen een verbale waarschuwing voor een incorrecte push ups.

De test stopt wanneer:
- Wanneer een lichaamsdeel buiten de palmen en voeten de grond raakt.
- Wanneer één of beide handen of voeten contact met de grond verbreken.
- Wanneer het lichaam niet in een rechte lijn is.
- Wanneer je meer dan twee waarschuwingen ontvangt.

Pull ups

Deze test zal uitgevoerd worden aan een vast pull up bar. De coach zal aangeven wanneer de test start. Op dat moment zal de kandidaat aan de bar gaan hangen. De timer wordt gestart van de moment dat de kandidaat aan de pull up bar hangt.

Pull ups voor de TF PST test worden als volgt uitgevoerd:
(a) De kandidaat hangt in een volledige gespreide stand aan de pull up bar (dead hang positie).

(b) De coach zal de start aankondigen en zal op de 15 seconden interval de tijd aankondigen tot de 2 minuten gepasseerd zijn.

(c) De kandidaat trekt zich op tot zijn kan gelijk of boven de bovenkant van de pull up bar is.

(d) De kandidaat zal geen laterale, voorwaarts of achterwaartse schep beweging maken terwijl hij de pull up uitvoert. Indien gewenst kunnen de benen al dan gekruisd worden.

(e) Nadat de kin de bar gepasseerd heeft komt deze terug naar dead hang positie, vanaf dan is er 1 repetitie gemaakt. Er mag gerust worden in de start positie zolang beide handen aan de bar blijven.

(f) De test is gedaan wanneer de kandidaat de pull up bar loslaat of de 2 minuten gedaan zijn. Er worden zoveel mogelijk pull ups gedaan als mogelijk op 2 minuten tijd en deze worden geteld door de partner. Incorrecte pull ups worden niet geteld en kandidaten krijgen een waarschuwing per incorrecte pull up.

De test stopt wanneer:
-Wanneer er iets anders aangeraakt is buiten het horizontale gedeelte van de pull up bar
-Wanneer handen verwijderd worden van de pull up bar
-Wanneer er meer dan 2 waarschuwingen gegeven worden.

Curl ups

Curl ups zullen steeds uitgevoerd worden met een partner op een stabiele ondergrond met fitness of Judo mat.

Curl ups voor de TF PST test worden als volgt uitgevoerd:
(a) . De kandidaat ligt plat op de grond met de knieën begonen (hielen ongeveer 25cm van je billen.  De armen worden gekruisd en handen raken de borstkas of schouders aan.

(b) De partner houdt beide voeten vast van diegene die de curl ups uitvoert. Eender welke andere manier van voeten blokkeren is niet toegelaten. De billen van diegene die de curl up uitvoert blijven gedurende de hele test op de grond

(c) De coach zal de start aankondigen en zal om de 15 seconden interval de tijd aankondigen tot de 2 minuten voorbij zijn.

(d) De kandidaat voert de curl up uit tot de ellebogen de dijen maximum 10 cm onder de knieën aanraken terwijl handen borst of schouders aanraken.

(e) De kandidaat zak tot de onderste rand van de schouderbladen de mat aanraken. Je kan rusten in de up of down positie maar handen moeten ten alle tijde de borst of schouders aanraken.

Er zullen zoveel mogelijk curl ups uitgevoerd worden dan mogelijk op 2 minuten tijd en worden luidop geteld door de partner. Incorrecte curl ups worden niet geteld. Kandidaten krijgen een waarschuwing voor elke incorrect uitgevoerde curl up.

De test stopt wanneer: 
- Benen niet langer in curlup positie staan
- Wanneer 1 of beide voeten niet langer op de grond staan
- Wanneer de billen de grond niet langer aanraken
- Wanneer de armen niet langer gekruisd worden voor de borstkas of handen de borst of schouders niet langer aanraken.
- Wanneer je langer dan 5 seconden in de down positie blijft of meer dan 2 waarschuwingen krijgt.4. Resultaten

Doe de test voor jezelf en post jouw resultaat hieronder en vergelijk met andere mensen die Taktikal Fitness volgen.

Een reactie posten

gecertificeerd personal trainer nasm certified pt Pnoe metabolic testing metabolische sport test logo
Copyright © Taktikal Fitness - Home of the warrior athlete.